Słowacja

2019 Centralne ogrzewanie/central heating, kotłownia/boiler, preizolat/pre-insulated pipes