Słowacja

2019 Centralne ogrzewanie/central heating, kotłownia/boiler, preizolat/pre-insulated pipes

Złotów – Polska – 17000 m2

2018 Centralne ogrzewanie/central heating, montaż szklarni/assembly of the greenhouse, preizolat/pre-insulated pipes, równanie terenu/terrain equation

Londyn (Hyde Park) – Anglia

2017 Centralne ogrzewanie/central heating, demontaż/disassembly, kurtyna cieniująca/screening, laserowe równanie terenu/laser terrain equation, malowanie rur/painting of pipes, packhala/packhall

Latalice – Polska – 6000 m2

2017 Centralne ogrzewanie/central heating, kurtyna cieniująca/screening, montaż szklarni/assembly of the greenhouse, preizolat/pre-insulated pipes