Latalice – Polska – 6000 m2

2017

Centralne ogrzewanie/central heating, kurtyna cieniująca/screening, montaż szklarni/assembly of the greenhouse, preizolat/pre-insulated pipes