Nowy Nakwasin (k. Kalisza)- Polska – 50000 m2

2017

Centralne ogrzewanie/central heating, montaż szklarni/assembly of the greenhouse, preizolat/pre-insulated pipes