Nowy Nakwasin – Polska – 20000 m2

2016

Centralne ogrzewanie/central heating, montaż konstrukcji/assembly of the structure, preizolat/pre-insulated pipes