Rychnów (k. Kalisza) – Polska – 3000 m2

2017

Centralne ogrzewanie/central heating, kurtyna cieniująca/screening, szklenie dachu/roof glazing