Sobiesęki Trzecie (k. Kalisza) – Polska – 2200 m2

2017

Centralne ogrzewanie/central heating, kurtyna cieniująca/screening, montaż szklarni/assembly of the greenhouse