Wola Droszewska (k. Kalisza) – Polska – 5100 m2

2017

Centralne ogrzewanie/central heating, kurtyna cieniująca/screening, montaż szklarni/assembly of the greenhouse, preizolat/pre-insulated pipes