Wyganki (k. Kalisza) – Polska – 10000 m2+pakhala

2017

Centralne ogrzewanie/central heating, druty uprawowe/cultivation wires, kurtyna cieniująca/screening, montaż szklarni/assembly of the greenhouse, packhala/packhall, rynny uprawowe/cultivation pipes