Zlate Moravce – Słowacja – 60000 m2

2019

Centralne ogrzewanie/central heating, packhala/packhall