Złotów – Polska – 17000 m2

2018

Centralne ogrzewanie/central heating, montaż szklarni/assembly of the greenhouse, preizolat/pre-insulated pipes, równanie terenu/terrain equation