Żuromin – Polska – 6000 m2 + pakhala 2000m2

2017

Centralne ogrzewanie/central heating, kurtyna cieniująca/screening, montaż szklarni/assembly of the greenhouse, packhala/packhall, preizolat/pre-insulated pipes